İlk Yardım Eğitici Eğitimi
İlk Yardım Eğitici Eğitimi, İlk Yardım Yönetmeliği çerçevesinde geliştirilen ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış uluslararası ilk yardım eğitim standartlarını uygulayarak, güncel ve standart eğitim materyali ile yeni eğitim tekniklerini kullanabilen İlk Yardım Eğitmenleri yetiştirmeyi amaçlayan bir programdır.

İlk Yardım Eğitici Eğitimi:

Her gün karşılaşabileceğiniz beklenmedik durumlar karşısında hazırlıklı olmak, hayat kurtarabilir. İşte tam da bu nedenle İlk Yardım Eğitici Eğitimi programı, hayati önem taşıyan bir rol üstleniyor. Bu program, İlk Yardım Yönetmeliği kapsamında geliştirilmiş ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış ilkyardım eğitim standartlarının uygulanmasını amaçlayan bir girişimdir.

İlk Yardım Eğitici Eğitimi Nedir?

İlk Yardım Eğitici Eğitimi programı, toplumun güvenliğini ve sağlığını korumak için eğitilmiş ve sertifikalandırılmış İlk Yardım Eğitmenlerini yetiştirmeyi amaçlar. Bu eğitmenler, ilk yardım becerilerini doğru ve etkili bir şekilde öğretebilirler ve acil durumlar karşısında insanlara yardımcı olabilirler. Program, uluslararası standartlara ve yerel yasal düzenlemelere uygun olarak geliştirilir ve uygulanır.

Eğitici Eğitimi Nasıl İşler?

İlk Yardım Eğitici Eğitimi programı, katılımcılara hem teorik hem de pratik beceriler kazandırır. İşte programın ana bileşenleri:

 1. Teorik Dersler: İlk yardım prensipleri, temel ilk yardım teknikleri, acil durum müdahale prosedürleri ve daha fazlası hakkında teorik dersler içerir. Katılımcılar, insan yaşamını korumanın temel ilkelerini öğrenirler.

 2. Pratik Uygulamalar: İlk yardım becerilerinin pratik uygulamaları, canlandırma, yara bakımı, temel yaşam destek ve diğer acil durum müdahaleleri üzerinde yoğunlaşır. Katılımcılar bu becerileri simülasyonlar ve pratik senaryolarla öğrenirler.

 3. Eğitim Materyali: Katılımcılara, güncel ve standart eğitim materyali sunulur. Bu materyaller, eğitmenlerin etkili bir şekilde ders vermesine yardımcı olur.

 4. Eğitmen Yetiştirme: Program, katılımcıları eğitmen olarak yetiştirir. İlk Yardım Eğitmenleri, kendi bölgelerinde veya iş yerlerinde eğitimler düzenlemek ve ilk yardım bilincini yaymak için sertifikalandırılırlar.

Neden İlk Yardım Eğitici Eğitimi Önemlidir?

 • İnsan Hayatını Kurtarır: Eğitilmiş eğitmenler, acil durumlarda hızlı ve etkili müdahaleler yaparak insan hayatını kurtarabilirler.

 • İlk Yardım Bilincini Artırır: Program, toplumun genelinde ilk yardım bilincini artırmaya yardımcı olur. Bu sayede daha fazla insanın hayat kurtarabilmesi mümkün hale gelir.

 • Yasal Uyumluluk: İşyerleri ve kuruluşlar, İlk Yardım Yönetmeliği gereğince eğitilmiş eğitmenlere sahip olmalıdır. Program, yasal uyumluluğu sağlar.

 • Acil Durum Hazırlığı: İlk Yardım Eğitici Eğitimi, acil durum hazırlığına katkıda bulunur ve felaket anlarında panik yerine etkili hareket etmeyi öğretir.

Eğitimin Amacı

İlk yardım Eğitici Eğitimi programı, İlk yardım Yönetmeliği kapsamında; ilk yardım eğitmeni ihtiyacını karşılamak üzere güncel uluslararası ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış ilkyardım eğitim standartlarının uygulanması, eğiticilerin sürekli güncel ve standart eğitim materyali ile yeni eğitim tekniklerini kullanarak eğitim yapmalarını sağlamak amacı ile İlk yardım Eğitmenleri yetiştirmeyi amaçlayan bir programdır.

Eğitim Süresi

İlk yardım eğitici eğitimi toplamda 5 gün sürmektedir. Eğitimin ilk 2 günü temel ilk yardım eğitimi, diğer 3 günü eğitim becerileri eğitiminden oluşmaktadır. Eğitim becerilerinde yetişkin eğitimi, yetişkin eğitiminde etkili sunum hazırlama teknikleri bağlamında eğitmenliğe hazırlık yapan katılımcılar, kendi sunumlarını hazırlayıp sunmaktadırlar.

Eğitimin Kapsamı;

Temel İlk Yardım Eğitimi

 1. Genel ilk yardım bilgileri
 2. Hasta/Yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi
 3. Temel yaşam desteği
 4. Hava Yolu Tıkanıklığı
 5. Kanamalarda ilk yardım
 6. Yaralanmalarda ilk yardım
 7. Yanık, donma ve sıcak çarpmasında ilk yardım
 8. Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım
 9. Bilinç bozukluklarında ilk yardım
 10. Zehirlenmelerde ilk yardım
 11. Hayvan ısırmalarında ilk yardım
 12. Göz, kulak ve burna yabancı cisim kaçmasında ilk yardım
 13. Boğulmalarda ilk yardım
 14. Hasta/Yaralı taşıma teknikleri

Eğitim Becerileri Eğitimi

 1. İletişim becerisi
 2. Klinik eğitime yaklaşım
 3. Olumlu eğitim atmosferi yaratma
 4. Görsel işitsel araçları hazırlama ve kullanım
 5. İnteraktif eğitim teknikleri kullanma
 6. Yeterliliğe dayalı eğitimde yetiştiricilik
 7. Yeterliliğe dayalı değerlendirme araçlarını kullanma

İlk yardım eğitici eğitimi için; ilk yardım konularına ilaveten, yetişkin eğitimi, iletişim becerisi, olumlu eğitim ortamı oluşturma, beceri eğitimi, sunum becerisi, küçük grup çalışması, gösterim becerisi, eğitimde yetiştiricilik, görsel-işitsel araçları hazırlama ve kullanım, yeterliliğe dayalı değerlendirme araçları konularıdır.

 

Sonuç Olarak

İlk Yardım Eğitici Eğitimi, toplumun güvenliği ve sağlığını korumak için önemli bir araçtır. Eğitilmiş ve sertifikalandırılmış İlk Yardım Eğitmenleri, acil durumlarda hızlı ve etkili müdahaleler yapabilirler, bu da hayat kurtarma potansiyelini artırır. Programın uygulanması, toplumun genelinde ilk yardım bilincini artırır ve acil durumlar karşısında daha iyi hazırlıklı olunmasına katkıda bulunur.

EĞLENİRKEN ÖĞRENMEK

Hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için e-posta, telefon veya iletişim formumuz aracılığı ile rahatlıkla irtibat sağlayabilirsiniz.