Yangın Eğitimi
Eğitimin amacı bir yangın durumunda bina içerisindeki mevcut ekipmanla yangına en uygun şekilde müdahale etmek konusunda gerek teorik, gerekse uygulamalı eğitimler verilmektedir.

Eğitimin Amacı

Eğitim alan katılımcılara yangın kültürünü, yangının meydana gelmemesi için gerekli önlemlerin alınması, yangın durumlarda yapılması gerekenler ve tahliye konusunda yardımcı olmaktır. Ayrıca bir yangın durumunda bina içerisindeki mevcut ekipmanla yangına en uygun şekilde müdahale etmek konusunda gerek teorik gerekse uygulamalı eğitimler verilmektedir.

Yasal Dayanak

 • 09.12.2003 tarih ve 25311 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 8. Maddesinin B bendi,“İşverenin ilk yardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri için, işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeleri dikkate alarak, bu konuda eğitimli, uygun donanıma sahip yeterli sayıda kişiyi görevlendirmesi gerektiğini” belirtmektedir.
 • Ayrıca 19.12.2007 tarihinde 26735 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Binaların Yangında Korunması Hakkında Yönetmelik” işletmelerin Yangın Güvenliği Ekiplerini oluşturması ve bunlara yangın eğitimi ve uygulamalı yangın tatbikatlarının senede en az 1 kez yapılmasını zorunlu hale getirmiştir.

 

Eğitimin İçeriği

 • – Yanma Nedir? Yanmanın Çeşitleri
 • – Yangınların Sınıflandırılması
 • – Yangınların Sebepleri, Etkenleri Ve Aşamaları
 • – Yangın Yerindeki Tehlikeler Ve Hareket Tarzı
 • – Yangınla Mücadele Ve Müdahale Yöntemleri
 • – Yangın Söndürmede Kullanılan Maddeler
 • – Yangın Söndürme Cihazları Ve Yangın Dolaplarının Kullanılması
 • – Yangın Söndürmede Kullanılan Maddeler
 • – İş Yerinde Yangın Güvenliği Ve Yangınları Önleyici Tedbirler
 • – Yangın Söndürme (Usulleri) Prensipleri.
 • – Yangın Türleri (LPG,Doğalgaz, Elektrik, Akaryakıt, Araç Yangınları)
 • – Her Çalışanın Mutlaka Bilmesi Gereken Hususlar
 • – Acil Durumlarda Alarm Ve Tahliye Planlaması
 • – Yangın Söndürme Tatbikatı

 

Hayat Kurtaran Bilgiler
Yangın Kapınızı Çalarsa

 1. Telaşlanmayınız,
 2. Bulunduğunuz yerde yangın ihbar düğmesi varsa ona basınız,
 3. İtfaiyeye telefon ediniz,
 4. Yangın adresini en kısa ve doğru şekilde bildiriniz,
 5. Mümkünse yangının cinsini (Bina, benzin, araç vb) bildiriniz,
 6. Yangını çevrenizdekilere duyurunuz,
 7. İtfaiye gelinceye kadar yangını söndürmek için elde mevcut imkanlardan yararlanınız,
 8. Yangının yayılmasını önlemek için kapı ve pencereleri kapatınız,
 9. Bunları yaparken kendinizi ve başkalarını tehlikeye atmayınız,
 10. Görevlilerden başkasının yangın sahasına girmesine mani olunuz.

Yangın risk analizi, her işletme için önemli bir adımdır. Yangın risk analizi işletmelerin, yangın olasılığını belirlemesine, yangına maruz kalan alanları tanımlamasına ve yangınla mücadele stratejilerini geliştirmesine yardımcı olur. Biz de XYZ Yangın Güvenliği Şirketi olarak, işletmelerin yangın risk analizlerini yaparak, daha güvenli bir çalışma ortamı yaratmalarına yardımcı oluyoruz.

EĞLENİRKEN ÖĞRENMEK

Hizmetlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için e-posta, telefon veya iletişim formumuz aracılığı ile rahatlıkla irtibat sağlayabilirsiniz.